Medisch Secretaresse Stage, minimaal 24 uur p/w voor minimaal 20 weken, Utrecht