Gediplomeerd ICD/Pacemakertechnicus, 36 uur p/w, Nieuwegein