Annemieke & Rebecca

Verpleegkundig specialisten

Alles is mogelijk hier. Er zijn binnen het St. Antonius volop kansen om jezelf en de zorg te blijven verbeteren.

Met hart en ziel zetten ze zich in voor hun vak, het ziekenhuis en de patiënten. Ieder vanuit haar eigen expertise. Rebecca van Jaarsveld als verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg en Annemieke van Dort als verpleegkundig specialist Interstitiële Longziekten (ILD).

Annemieke: “Het werk als verpleegkundig specialist is ontzettend leuk en veelzijdig. Twee dagdelen in de week houd ik spreekuur. Per dagdeel zie ik zo’n acht tot tien patiënten. Ik bespreek uitslagen, monitor de effecten van de behandeling en stel deze zo nodig bij. Ook geef ik voorlichting en advies. Daarnaast ben ik samen met een collega voorzitter van de werkgroep Verpleegkundig Specialisten binnen het St. Antonius. Hiervoor werk ik nauw samen met onder meer medische specialisten, de St. Antonius Academie en HR. Met als doel: de positie van verpleegkundig specialisten verder te ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van zorg nóg verder te verbeteren.”

Net als Annemieke is Rebecca constant bezig met het verbeteren van de zorg. “Als verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg werk ik niet op een specifieke afdeling of polikliniek, maar in een consultatieteam. Dit team werkt ziekenhuisbreed. Hierdoor ben ik goed op de hoogte van wat er speelt en waar behoefte aan is. Zowel bij patiënten als bij de verschillende behandelteams in het ziekenhuis. Deze overstijgende blik helpt bij het signaleren en doorvoeren van verbeteringen op het gebied van palliatieve zorg. Scholing en voorlichting zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Bij palliatieve zorg draait het namelijk niet alleen om fysieke klachten, er komen ook psychologische, sociale en existentiële aspecten bij kijken. Het is belangrijk om de volledige situatie in kaart te brengen, zodat er een passend advies gegeven kan worden.”

Hoe zijn jullie bij het St. Antonius terechtgekomen?

Rebecca: “Na mijn hbo-opleiding tot verpleegkundige ben ik aan de slag gegaan in het ziekenhuis in Woerden, toen nog Zuwe Hofpoort. Daar heb ik mij gespecialiseerd tot oncologieverpleegkundige. In 2007 kreeg ik de kans om als eerste verpleegkundige daar de opleiding tot verpleegkundig specialist te doen. Die kans heb ik gepakt. Na mijn opleiding ben ik samen met een aantal medisch specialisten een palliatief team gestart. Toen in 2017 Zuwe Hofpoort samenging met het St. Antonius , fuseerde ook ons palliatieve team met dat van het St. Antonius. Inmiddels zijn we verantwoordelijk voor de palliatieve zorg op alle locaties van het St. Antonius.”

Annemieke volgde de opleiding tot verpleegkundig specialist in het Diakonessenhuis in Utrecht. “Die opleiding paste helemaal bij mij. Ik houd ervan om uitgedaagd te worden en de patiëntenzorg in een breder perspectief te plaatsen.” Die helikopterview kwam haar ook goed van pas in 2011. Toen werd ze door het St. Antonius gevraagd aan de slag te gaan in het ILD Expertisecentrum. Het grootste longcentrum in Nederland dat gespecialiseerd is in zeldzame interstitiële longziekten. “Het St. Antonius is een heel aansprekend ziekenhuis waar ik graag wilde werken. Ik had mijn cv opgestuurd en werd uitgenodigd voor een gesprek. In het Diakonessenhuis werkte ik op de afdeling Hart- en Vaatziekten, dus dit was wel even een omschakeling. Een hele leuke omschakeling. Het aantal patiënten van het ILD Expertisecentrum verdubbelde ieder jaar. Dit bracht interessante ontwikkelingen en uitdagingen met zich mee. Processen moesten aangepast worden, protocollen herschreven en we hebben een groot nationaal en internationaal netwerk van ziekenhuizen en expertisecentra opgebouwd.”

Wat maakt het werken in het St. Antonius zo leuk?

Annemieke: “Alles is mogelijk hier. Als ik een goed voorstel doe, dan krijg ik alle ruimte om ermee aan de slag te gaan. Voor iemand zoals ik, met een echte pioniersgeest, biedt dat veel kansen om jezelf en de zorg te blijven verbeteren.” Rebecca vult aan: “Dat betekent wel dat je zelf die kansen moet grijpen en een duidelijke visie moet ontwikkelen op basis van je kennis en ervaring. Goed op de hoogte blijven is dus belangrijk. Dat wordt ook gestimuleerd. Doordat het St. Antonius een groot topklinisch ziekenhuis is, zijn er veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door studie of wetenschappelijk onderzoek.”

Waar zijn jullie het meest trots op in jullie werk?

“Ik zoek graag de verbinding op,” aldus Annemieke. “Bijvoorbeeld door een brug te slaan tussen wetenschap en patiëntenzorg. Patiënten komen vanuit heel Nederland naar Nieuwegein voor diagnose en behandeling. Daarnaast doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Ik vind het belangrijk dat de onderzoekers weten wat er speelt bij de patiënten, daarom heb ik samen met collega’s een patiëntendag georganiseerd waarbij we de onderzoekers centraal hebben gezet. Als zo’n dag een succes is, dan ben ik daar trots op. Rebecca kan zich daarin vinden: “Als verpleegkundig specialist ben je de spil in de zorgverlening. Kwalitatief hoogwaardige zorg begint bij het delen van kennis en een goede communicatie tussen de verschillende zorgprofessionals. Ik vind het mooi om te zien hoe we daar steeds grotere stappen in zetten. Daar profiteert de patiënt uiteindelijk van.”

 

 

Mijn vacatures