Eva

Verpleegkundig endoscopist

Deze opleiding bood mij de uitdaging waarnaar ik op zoek was. Je gaat echt de diepte in en je leert op een andere manier denken.

 

Op jonge leeftijd wist Eva al dat ze verpleegkundige wilde worden. “Amper zeven of acht jaar oud was ik en wat het vak precies inhield, wist ik niet eens,” lacht ze. Dat ze in de gezondheidszorg terecht kwam, was dus geen verrassing. Ze volgde eerst de opleiding tot doktersassistente, voordat ze via de oude inservice-opleiding in 1997 als verpleegkundige aan de slag ging in het Meander MC. Een tijd lang werkte ze op de afdeling Longgeneeskunde, totdat ze besloot te solliciteren op de functie van endoscopieverpleegkundige. “Tijdens mijn opleiding tot doktersassistente had ik al eens stagegelopen op de afdeling Endoscopie en dat vond ik toen al erg leuk. Endoscopie is een specialistisch vakgebied dat enorm in ontwikkeling is. De combinatie tussen techniek en het kortstondige, maar intensieve zorgcontact met patiënten spreekt mij aan.”

Wat heeft je doen besluiten om de opleiding tot verpleegkundig endoscopist te volgen?

“Op een gegeven moment was ik toe aan wat meer uitdaging en verdieping in mijn werk. Ik solliciteerde op een vacature voor MDL-verpleegkundige, maar die baan ging uiteindelijk naar iemand anders. Door verschillende ontwikkelingen, zoals de landelijke invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, steeg de vraag naar coloscopieën. Dit bood nieuwe kansen. Zo kwam het dat ik in 2015 via de St. Antonius Academie aan de opleiding Verpleegkundig Endoscopist begon.”

Hoe is de opleiding je bevallen?

“Deze opleiding bood mij de uitdaging waar ik als verpleegkundige naar op zoek was. Je gaat echt de diepte in en je leert op een andere manier denken. Meer vanuit het oogpunt van de arts. Dat maakt de opleiding heel boeiend, maar tegelijkertijd ook best pittig. Het is niet voor niets dat er van je verwacht wordt dat je eerst minimaal twee jaar praktijkervaring hebt opgedaan als endoscopieverpleegkundige. Er wordt bovendien van je verwacht dat je je voor honderd procent inzet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je studievoortgang in de e-learning-omgeving van de St. Antonius Academie. Voor iemand die nog uit het pre-digitale tijdperk komt, was dat laatste wel even wennen.”

Had je tijdens je opleiding veel contact met medestudenten?

“Jazeker, we waren destijds met een klein groepje van zes studenten, afkomstig uit verschillende ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. Het beroep en de opleiding zijn relatief nieuw en we hadden toch een beetje het idee dat we aan het pionieren waren. En dat is nog steeds zo. In het Meander MC ben ik de enige verpleegkundig endoscopist. Dat maakt dat het werk vrij solistisch kan zijn, hoewel je altijd onderdeel uitmaakt van een team. Het is daarom prettig als je zo nu en dan van gedachten kunt wisselen met vakgenoten. Ik spreek mijn oud-studiegenoten nog regelmatig. Ook volg ik geregeld trainingen en nascholing in binnen- en buitenland, waarbij ik in contact kom met andere verpleegkundig endoscopisten.”

Welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk in dit werk?

“Als verpleegkundig endoscopist heb je een verantwoordelijke functie. Je voert zelfstandig endoscopieën uit, en je neemt in sommige gevallen biopten af en verwijdert kleine poliepen. Als er iets onverwachts gebeurt, dan moet je snel en adequaat kunnen handelen. Je moet dus daadkrachtig zijn en goed zelfstandig kunnen werken. Daarnaast voer je intakegesprekken met patiënten en begeleid je het hele zorgproces. Goede communicatieve vaardigheden zijn daarbij heel belangrijk. Niet alleen voor de begeleiding van patiënten trouwens. Ook in de samenwerking met collega’s. Je staat als het ware tussen de verpleegkundigen en de artsen in. Aan de ene kant heb je een sturende rol, en aan de andere kant moet je in staat zijn om samen te werken en te overleggen met specialisten. Waarbij je natuurlijk altijd het belang van de patiënt vooropstelt. Ook als dat betekent dat je soms tegengas moet geven om je visie of werkwijze te verdedigen. Tijdens de opleiding word je hierin getraind. Je leert de regie te nemen en om te gaan met deze verantwoordelijkheid.”

Hoe zie jij de toekomst van jouw vak?

“Door de invoering van het bevolkingsonderzoek, de toegenomen mogelijkheden van vroegdiagnostiek en een tekort aan MDL-artsen, zal de vraag naar verpleegkundig endoscopisten de komende jaren alleen maar toenemen.
Dit biedt volop kansen en mogelijkheden voor toekomstig verpleegkundig endoscopisten. Ik geef nu bijvoorbeeld les op de St. Antonius Academie naast mijn reguliere werkzaamheden. Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis te delen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van ons vakgebied.”

Mijn vacatures