Sjors

Afdelingshoofd Heelkunde 4B & 4C

Patiënttevredenheid staat bij mij altijd voorop, dus als ik positieve feedback van patiënten krijg dan kan mijn dag niet meer stuk.

 

In 1983 startte Sjors zijn verpleegkundige opleiding in voormalig ziekenhuis Overvecht in Utrecht. Na een aantal jaar als verpleegkundige te hebben gewerkt, kwam hij in 1990 terecht in de functie van teamleider. Die leidinggevende rol beviel hem goed. Zo goed zelfs dat hij nu met veel plezier afdelingshoofd is van de verpleegafdelingen Orthopedie & Neurochirurgie (4B) en Traumageriatrie (4C).

Wanneer ga jij met een goed gevoel naar huis?

“Patiënttevredenheid staat bij mij altijd voorop, dus als ik positieve feedback van patiënten krijg, dan kan mijn dag niet meer stuk. Dat kan feedback zijn die we rechtstreeks van patiënten of familie krijgen, maar het kan ook zijn dat we input krijgen via onze Feedback Radar. Dit is een online programma waarbij patiënten vragenlijsten toegestuurd krijgen die zij kunnen invullen. Met die gegevens gaan wij aan de slag om verbeterprojecten op te zetten. Onze verbeterprojecten zijn dus heel erg gedreven vanuit de behoeften van de patiënten. Soms zijn dat hele concrete projecten zoals het beperken van geluidsoverlast op een afdeling, maar het kan ook gaan om zorgprocessen. Een voorbeeld daarvan is de verbeterde opnamerouting voor patiënten die een nieuwe heup of knie krijgen of het opnemen zonder bed traject.

Ook houd ik mij als afdelingshoofd natuurlijk bezig met het creëren van optimale werkomstandigheden op de afdeling. Tevreden medewerkers die goed hun werk kunnen doen, zorgen immers ook weer voor tevreden patiënten.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

“Ik werk 36 uur verdeeld over vier werkdagen. Omdat ik afdelingshoofd ben van twee afdelingen, werk ik twee dagen per week op de ene afdeling en twee dagen op de andere afdeling. Mijn werkdag begint om 07.30 uur. Om 08.00 uur komt de hele afdeling bij elkaar voor een ‘dagstart’ , waarbij we bespreken wat er die dag op de planning staat en of er nog bijzonderheden zijn. Vervolgens heb ik even de tijd om mijn e-mail te lezen voordat ik het volgende overleg induik. Sowieso vindt er veel afstemming en overleg plaats tussen de verschillende collega’s, afdelingshoofden en medewerkers. Zo kunnen we onszelf en de patiëntenzorg steeds verbeteren. Op afdelingsniveau, locatieniveau én ziekenhuisbreed. Hoe de rest van mijn werkdag eruit ziet verschilt van dag tot dag. De ene keer ben ik bezig met het opstellen van jaarplannen en budgetten, terwijl ik een andere keer een collega van een ander ziekenhuis rondleid.”

Wat maakt het St. Antonius voor jou zo’n prettige werkplek?

“Ik ben iemand die graag de samenwerking opzoekt en tot concrete oplossingen komt. Die ruimte krijg ik zelf en geef ik ook aan de medewerkers op de afdeling. Heb je een goed idee, ga er dan voor! Door constant te evalueren wat wel werkt en wat niet, kan ik snel bijsturen. Ik kan ook echt trots zijn als teamleden iets voor elkaar hebben gekregen waar de patiënten dan uiteindelijk ook weer van profiteren. Wat dat betreft is het St. Antonius een hele lerende werkomgeving waarbij we onze zorg en onszelf telkens verder ontwikkelen.”

 

Mijn vacatures