Evidence Based Practice (EBP)

 

In de zorg wordt steeds vaker gewerkt met Evidence Based Practice (EBP). Maar wat betekent dat precies, en wat heeft dat voor invloed op jouw werk in het St. Antonius Ziekenhuis? Onze Master EBP opgeleide verpleegkundigen Lian Trapman en Nicole Böhmer leggen het je graag uit:

 

“Onderzoek is essentieel voor de ontwikkeling van de zorg. In het St. Antonius Ziekenhuis streven we naar zo hoog mogelijke kwalitatieve, effectieve en efficiënte zorg. Om deze zorg te bereiken wordt Evidence Based Practice (EBP) ingezet. EBP heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en is steeds meer een vast onderdeel geworden binnen het St. Antonius.

Samen werken aan kwaliteit van zorg

Kenmerkend voor het St. Antonius is dat EBP een gedeeld doel is, dat gedeeld gedragen wordt. Dit maakt dat je als zorgverlener ondersteund wordt in het uitoefenen van EBP. In het St. Antonius werken we samen aan kwaliteit van zorg met behulp van EBP. Iedereen kan hieraan deelnemen, op een manier passend bij eigen opleidingsniveau en affiniteit.

Verbeteren kwaliteit van zorg

Met behulp van EBP worden klinische onzekerheden of praktijkvariaties uitgezocht om de zorg voor de patiënt zo effectief, kwalitatief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit kan op verschillende manieren: PICO-besprekingen, Journal clubs,  Protocollen commissies, enzovoort.

In de praktijk

Binnen het St. Antonius worden meerdere cursussen aangeboden om o.a. bekend te raken met EBP. Het ziekenhuis richt zich niet alleen op de HBO-geschoolde medewerkers, die vanuit de studie mogelijk al bekend zijn met EBP, maar vooral ook  op de zorgverleners die zich in willen zetten om de zorg te optimaliseren. Daarnaast wordt ondersteuning op maat geboden. Per afdeling wordt bekeken waar behoefte aan is en in welke vorm EBP het beste past bij de praktijk.

Zichtbaarheid op de werkvloer

De zichtbaarheid van EBP op de werkvloer kent vele vormen, zoals;

  • PICO-besprekingen – op de afdeling, meerdere afdeling tezamen maar ook multidisciplinair met een frequentie van gemiddeld een keer per maand.
  • Studenten – het ontdekken, bespreekbaar maken en uitzoeken van de praktijkvariaties.
  • Vervolgopleidingen – een CAT schrijven of protocol beoordelen is steeds vaker een onderdeel van de opleiding

Ook vanuit Santeon  wordt aandacht geschonken aan EBP. Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse uitreiking van de Santeon Verpleegkundige Prijs om verpleegkundig onderzoek te stimuleren. Het St. Antonius heeft in 2016 en in 2018 deze prijs in ontvangst mogen nemen!”

Nicole Böhmer (verpleegkundige Dagbehandeling 5B Chemo unit Utrecht) en Lian Trapman (verpleegkundige poli Longziekten)

 

Het jasje van… Nicole Böhmer

In februari 2019 is Nicole geïnterviewd over haar dubbelrol als oncologieverpleegkundige en EBP-specialist voor de rubriek Het jasje van… “In mijn rol als EBP-specialist ondersteun ik andere afdelingen in het werken met EBP. Het enthousiasmeren van collega’s en het gebruik maken van ieders kwaliteiten om klinische onzekerheden of praktijkvariaties te onderzoeken is hierbij de sleutel tot succes. […] Mijn hart ligt bij de zorg: het verzorgen van patiënten direct aan het bed. Tijdens mijn werk zie ik genoeg verbeterpunten die ik weer dankzij EBP kan onderzoeken.” Lees het hele interview hier…

Mijn vacatures