Kijkje binnen het St. Antonius Hartcentrum

Als je komt werken in het St. Antonius Hartcentrum dan werk je in een van de meest innovatieve hartcentra van Nederland met een nationale en internationale reputatie. Door de nauwe samenwerking tussen topspecialisten op het gebied van cardiologie en cardiothoracale chirurgie bieden wij de nieuwste behandelmethoden en -technieken bij hartklachten en hartaandoeningen. Ook zijn wij een spoedinterventiecentrum met een regionale functie.

Afdelingen

Het Hartcentrum bestaat uit de verpleegafdelingen cardiothoracale chirurgie en cardiologie (waaronder de Eerste Hart Hulp en de Hartbewaking vallen), de polikliniek en hartfunctieafdeling, de hartkatheterisatiekamers (Cathlab), waaronder de cardiomeettechniek valt en de afdeling Research & Development.

Dynamisch & ambitieus

De sfeer binnen het Hartcentrum is dynamisch en ambitieus en steeds gericht op hoe het nóg beter kan. Onze zorgprofessionals en ondersteuners zetten zich hier dagelijks voor in. Periodiek organiseert het Hartcentrum een intern symposium ‘Trots op het Hartcentrum’ waar verpleegkundigen, artsen, verpleegkundig specialisten, pacemakertechnici, echolaboranten en andere medewerkers van het Hartcentrum inspirerende pitches en presentaties geven en hun best practices delen. Op deze pagina lees je meer over de diverse afdelingen binnen het Hartcentrum en onze cardiologische basisopleiding CCTC.

De polikliniek cardiologie en de hartfunctieafdeling

De polikliniek cardiologie en de hartfunctieafdeling vormen het begin van het behandelproces voor onze patiënten. Patiënten komen hier voor onderzoek, diagnose, poliklinische behandelingen en nazorg. Onze medisch specialisten, arts-assistenten en het team van poliassistenten, doktersassistenten, hartfunctielaboranten en echolaboranten zetten zich dagelijks in om onze cardiologische patiënten de beste zorg te verlenen.

De hartfunctieafdeling onderscheidt zich door het grote aanbod van ambulante en (poli)klinische patiënten en de diversiteit aan diagnostische interventies. Vanuit het hele land worden patiënten doorverwezen naar ons Hartcentrum. Wij werken met uitdagende technieken (bij voorbeeld 3D-echo’s en TAVI’s), houden ons bezig met interessante pathologie en zijn voortdurend bezig met innovatie. Wij verrichten ECG’s, holteronderzoeken, contrast-echocardiografieën, dobutamine stress echo’s, Tissue Doppler Imaging- en TEE-onderzoeken. Maar ook congenitale TTE-onderzoeken en echo’s bij kinderen behoren tot onze diagnostiek. Wij werken regelmatig mee aan nieuwe onderzoeken en technieken. Dit maakt werken binnen de polikliniek en de hartfunctieafdeling erg interessant.

De hartkatheterisatiekamers (Cathlab)

Het Cathlab is de afdeling binnen het Hartcentrum waar de cardiologische interventies plaatsvinden en patiënten ingepland worden voor behandeling. Daarmee vormt het de kern van het Hartcentrum. Jaarlijks vinden er onder meer ca. 2.500 hartkatheterisaties plaats, 2.500 dotterbehandelingen, 900 ablaties en worden er ca. 800 pacemakers en ICD’s geplaatst. Het Cathlab beschikt over drie Interventiekamers waaronder het Interventieteam (Röntgen Cardio) en het Ritmeteam (Cardiomeettechniek) vallen. Daarnaast vindt dagverpleging plaats in het Multivasculair Interventiecentrum (MVIC). De planning van alle electieve cardiologische en cardiothoracale behandelingen vindt plaats op het planningssecretariaat Hartcentrum. Daarnaast is er nog de poli waar onze pacemakertechnici werken. De zorg wordt aangeboden vanuit de locatie Nieuwegein, waarbij de CMT-technici ook spreekuren draaien in Utrecht en Woerden.

De afdeling cardiologie (E3)

  

De afdeling cardiologie bestaat uit Hartbewaking (CCU), Eerste Hart Hulp (EHH) en de verpleegafdeling cardiologie. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de cardiologie, de EHH en de CCU. De verpleegafdeling beschikt over 32 bedden en biedt topklinische zorg aan patiënten na een hartinfarct, interventie bij coronair en hartkleplijden, complexe ritmestoornissen en hartfalen. Er werken jong gediplomeerde verpleegkundigen die zich enthousiast de cardiologie eigen maken en verpleegkundigen die de CCTC-opleiding (basisspecialisatie cardiologie) al hebben afgerond. Na het afronden van deze interne opleiding maken onze verpleegkundigen deel uit van het reanimatieteam en zijn zij naast hun werk op de verpleegafdeling ook inzetbaar op de EHH en als beddencoördinator. Onze verpleegkundigen werken elke dag samen om de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten continu te verbeteren. De afdeling biedt een prettig leerklimaat waar het ontwikkelen van de vaardigheden en bekwaamheden van onze medewerkers centraal staat. Student verpleegkundigen worden binnen onze leerunit begeleid door ervaren leerunitcoaches en een praktijkopleider die ook werkzaam is op de afdeling.

De verpleegafdeling cardio thoracale chirurgie (G3/H3)

Op de verpleegafdeling cardio thoracale chirurgie (CTC) wordt pre- en postoperatieve verpleegkundige zorg geboden aan patiënten die (complexe) hartchirurgie moeten of hebben ondergaan. De afdeling beschikt in totaal over 80 bedden verdeeld over G3 en H3. Op deze afdeling word je als verpleegkundige uitgedaagd om je klinische blik verder te ontwikkelen. We bewaken en observeren hartritmes met de telemonitor en beoordelen ECG’s. Op de afdeling wordt multidisciplinair samengewerkt met alle betrokken behandelaars en andere acute afdelingen. Ook hier kun je de cardiologische basisopleiding CCTC volgen. Uniek binnen de afdeling cardio thoracale chirurgie  is het Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Binnen het ZIC werken studenten hbo- en mbo-verpleegkunde samen met en onder begeleiding van gediplomeerde verpleegkundigen. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg binnen het ZIC en leveren bovendien een bijdrage aan kwaliteit verbeterprojecten. Wekelijks geven docenten van de Hogeschool Utrecht praktijklessen binnen het ZIC. Ook onze gediplomeerde verpleegkundigen pikken hier een graantje van mee en houden zo hun kennis up-to-date. Dit maakt de CTC-afdeling tot een unieke afdeling waar leren en ontwikkelen van onze medewerkers hand in hand gaan met de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten.

De afdeling Research en Development Cardiologie

De afdeling R&D Cardiologie speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cardiologie binnen het St. Antonius. De afdeling heeft enkele tientallen onderzoeksprojecten lopen naar behandeling op de verschillende cardiologische deelgebieden: interventiecardiologie, infarctbehandeling, elektrofysiologie, hartfalen, antistolling, etc. Het team coördineert, implementeert en faciliteert alle facetten van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Jezelf ontwikkelen binnen de cardiologie

Als je komt werken in ons Hartcentrum heb je de basisopleiding Cardiologie en Cardio Thoracale Chirurgie (CCTC) nodig waarin je je verder verdiept in de cardiologische zorg. Je gaat eerst voorwerken op de afdeling Cardiologie (E3) of Cardiothoracale Chirurgie (G3/H3). Daarna stroom je de CCTC-opleiding in die wordt verzorgd door onze eigen Antonius Academie. Het is een combinatie van medische en technische aspecten maar ook sociale vaardigheden, zorgverlening en kritisch denken en handelen komen uitgebreid aan bod. Een brede hartstage waarbij je kennis maakt met de hele ketenzorg maakt deel uit van de opleiding. Na afloop van de CCTC -opleiding kun je acute situaties inschatten, daarnaar handelen en zelfstandig alle zorg verlenen die de cardiologische patiënt vraagt. Onze Antonius Academie biedt de meest uitgebreide CCTC-opleiding van Nederland (9 maanden). Daarna liggen er tal van mogelijkheden voor je open. Binnen het Hartcentrum kun je je bij voorbeeld specialiseren tot CCU-verpleegkundige of cardiovasculair laborant. De verschillende afdelingen binnen het Hartcentrum bieden genoeg uitdaging om de zorg verder te verbeteren, studenten te begeleiden en je vakkennis verder te ontwikkelen.

Uitgebreide informatie over de CCTC-opleiding en CCU-opleiding lees je hier.

Collega’s aan het woord

Andor Bik, pacemakertechnicus in opleiding:

Ik hou ervan om nieuwe dingen te leren en mezelf te blijven ontwikkelen. Dat kan hier.” Lees hier verder…

Amanda Vervoorn, cardio vasculair laborant:

Deze baan geeft heel veel voldoening. We kunnen echt levens redden.” Lees hier verder…

Joy van der Vlist, verpleegkundige:

“Ik vind het belangrijk om een luisterend oor aan iemand te bieden waardoor je echt iets voor iemand kan betekenen.”  Lees hier verder…

Lydia Slootweg & Iris Lamboo, CC-verpleegkundigen:

“Mede dankzij de leerunit heb ik de opleiding tot CC-verpleegkundige ervaren als een hele veilige en fijne leerroute.” Lees hier verder…

Afdelingsfilmpjes

Meer lezen over het Hartcentrum?

https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/hartcentrum

Mijn vacatures