Kijkje binnen de Intensive Care (IC) en Medium Care (MC)

Hoog specialistische zorgverlening

Op onze afdeling Intensive Care (IC) worden patiënten gepland of ongepland opgenomen als er behoefte is aan extra zorg of speciale bewaking, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte, levensbedreigende complicatie of na een complexe operatie. De zorgverlening vindt plaats onder verantwoording van onze intensivisten in nauwe samenwerking met onze verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, studenten IC- en MC-verpleegkundige, afdelingsassistenten, gastvrouwen, fysiotherapeuten en andere geconsulteerde betrokkenen. Onze IC levert hoog specialistische zorg zoals ECMO. Met diverse kwaliteitsindicatoren wordt gestuurd op de kwaliteit van onze zorg. Per jaar vinden 3.500 opnames plaats, in totaal goed voor zo’n 15.000 ligdagen.

Samen met zes omliggende ziekenhuizen maakt het St. Antonius Ziekenhuis deel uit van een regionaal IC-netwerk. Hierin fungeren het St. Antonius en UMC Utrecht als zogenaamde kern-IC. Het St. Antonius vervult hierin een rol als verwijscentrum voor cardiochirurgie en ECMO en heeft een expertisefunctie op interstitiële longziekten en pancreaschirurgie.

De afdelingen IC en MC

De IC-afdeling bestaat uit een Intensive Care en een Medium Care. Op beide afdelingen worden patiënten verpleegd die extra zorg, bewaking en ondersteuning van de vitale lichaamsfuncties nodig hebben. Op de Intensive Care behandelen we patiënten waarbij de lichaamsfuncties in gevaar zijn. Medische apparatuur neemt de lichaamsfuncties, zoals de ademhaling, bloedsomloop, nierfunctie en spijsvertering, dan tijdelijk over. Op de Medium Care liggen patiënten met iets minder complexe aandoeningen.

Onze moderne IC en MC in Nieuwegein beschikt over 30 IC- en 10 MC-bedden. Daarmee is het de grootste niet-academische IC/MC-afdeling in de regio. In 2018 hebben wij op de locatie Utrecht ook een IC-afdeling geopend bestaande uit 4 bedden. De afdelingen voldoen aan alle strenge veiligheids- en kwaliteitseisen en beschikken over alle faciliteiten om de zorg te bieden die de patiënt nodig heeft. Bovendien bieden wij onze patiënten nóg meer privacy en rust, wat het genezingsproces positief beïnvloedt. Vanuit de IC worden binnen het ziekenhuis ook consulten gefaciliteerd door het Spoed Interventie Team (SIT). Onze verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en intensivisten ervaren dagelijks de optimale werkomstandigheden op onze  moderne IC- en MC-afdelingen. Hierdoor zij nog beter in staat om als team topzorg te verlenen aan onze patiënten en hun familieleden. Dagelijks worden zij ondersteund door gastvrouwen en afdelingsassistenten zodat zij zich volledig op de zorg voor onze patiënten kunnen richten.

Werken binnen onze IC- en MC afdelingen

Onze IC en MC hebben jou dus veel te bieden. Boeiende afdelingen met een grote diversiteit aan (complexe) casuïstiek. Onze verpleegkundigen zijn de verbindende schakel tussen arts, patiënt en familie. De zorg die onze medewerkers verlenen is continu gericht op wat er nóg beter kan voor de patiënt. Als een erg zieke patiënt vooruitgang boekt geeft dat het hele team een enorme kick. Maar helaas loopt het soms ook niet goed af met een patiënt. Collegialiteit is op onze afdeling daarom erg belangrijk, het staat voor samen hard knokken voor de gezondheid van onze patiënten. Door de complexe zorg die wij verlenen is het werk op onze afdeling soms best zwaar. Dan is het fijn om als team dingen te kunnen delen en er voor elkaar te zijn.

Leer-werk unit

Binnen de afdeling is een leer-werk-unit aanwezig waar wij studenten opleiden voor de IC- of MC-specialisatie. Binnen de leer-werk-unit gaan studenten de geleerde theorie in de praktijk toepassen onder supervisie van een mentor en ervaren werkbegeleiders. De studenten leren en werken samen. Er vindt regelmatig intervisie plaats. Door deze opzet ervaren de studenten plezier en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Hierdoor is de uitval van studenten binnen onze opleiding laag.

Meer informatie over de opleiding tot IC- of MC-verpleegkundige vind je hier:

Collega’s aan het woord

Esther van Pijkeren  & Saskia van den Berg , IC-verpleegkundigen:

Als IC-verpleegkundige in opleiding sta je er niet alleen voor. Je wordt gekoppeld aan een vaste werkbegeleider, zodat je snel vertrouwd raakt met het werk en het team.” Lees hier verder

 

 

 

 

 

 IC-buddy Willem VerloopWillem Verloop, IC-buddy:
Wij zijn onmisbaar in de zorg om de besmettingen voor het IC-personeel zo laag mogelijk te houden. Lees hier verder

 

 

Afdelingsfilmpje

Wil je een dagje meelopen op onze IC- of MC-afdeling?

Dat kan natuurlijk! Bel met Hubertine Ronnen, (Teamhoofd IC), T 088 – 320 6604, of Madelon Bouw (Teamhoofd MC), T 088 – 320 6611 voor een afspraak.

 

Mijn vacatures