Procesmanager Informatievoorziening & ICT 32-36 uur per week, Utrecht | Nieuwegein

Solliciteer

Je bent verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en rapportages van alle activiteiten op de processen van de eenheid Informatievoorziening & ICT binnen het St. Antonius Ziekenhuis. Een pittige klus en brede rol!
 

Wat ga je doen?

Als procesmanager richt je voor één of meer basisprocessen ('Afspreken', 'Voorkomen', 'Specificeren/Wijzigen', 'Herstellen', 'Informeren') de werkwijze in en manage je de procesuitvoering met als doel het optimaal inrichten van de dienstverlening van de eenheid I&I. Je bent verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd maar ook voor het tijdig uitvoeren van deze activiteiten en de rapportage over het proces. Je adviseert over de ontwikkeling en de implementatie van tactisch beleid dat betrekking heeft op de opzet en werkwijze van het geheel aan processen van de eenheid I&I, inclusief de samenwerking met leveranciers, ketenpartners en gebruikersorganisatie. 

Resultaatgebieden

Beleid
- Je actualiseert en stelt beleid, richtlijnen en procedures op voor een of meerdere van de I&I processen;
- Je implementeert tactisch beleid, en borgt en verbetert de werkwijze van het procescluster waarvoor betrokkene verantwoordelijk is;
- Je adviseert over en bereidt besluitvorming voor over het tactisch beleid met betrekking tot een of meerdere I&I processen;
- Je volgt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van procesmanagement.
Control en evaluatie
- Je bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van criteria, normen en standaarden voor het coördineren van de werkzaamheden van personen, afdelingen en instanties die zijn betrokken bij de uitvoering van de I&I processen;
- Je bent aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de besluitvorming over aanpassingen in de aan jou toegewezen I&I-processen en het inventariseren, prioriteren, bewaken planning en evalueren van deze aanpassingen;
- Je bent het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de communicatie over de aan jou toegewezen proces(sen) en draagt zorg voor de nodige afstemming met de andere I&I-processen en de proceseigenaren;
- Je bewaakt of de I&I organisatie gereed is om de aangepaste processen in gebruik te nemen en ondersteunt hierbij de gebruikersorganisatie;
- Je draagt zorg voor het juiste en procesmatige verloop van het betreffende proces, als ook voor het bewaken van de kwaliteit, tijdigheid, ontwikkeling en de voortgang van de processen;
- Je initieert verbetervoorstellen voor de I&I procesclusters , bijvoorbeeld n.a.v. (grote) incidenten van de dienstverlening van I&I.

Advies

- Je voorziet de verantwoordelijke proceseigenaar gevraagd en ongevraagd van rapportages en adviezen ter verbetering van het proces waarvoor betrokkene verantwoordelijk is en de administratieve organisatie. 

Coördinatie

- Je onderhoudt in- en externe contacten op operationeel en tactisch niveau (intern: proceseigenaren, teamleiders, informatiemanagers, informatieadviseurs, IT specialisten. Extern (indien van toepassing): IT-leverancier;
- Je draagt zorg voor het verwerven van draagvlak, het verzorgen en coördineren van voorlichting en interne opleidingen van het personeel op het gebied van het proces waarvoor je verantwoordelijk bent;
- Je bent verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en implementatie van de afgesproken procesaanpassingen.
 

Jij brengt mee

 • Je hebt een Hbo/WO opleiding en werkervaring binnen (IT) bedrijfskunde, bestuurskunde en/of management;
 • Je hebt kennis van de huidige stand van zaken en mogelijkheden van IT en
 • Medische Technologie;
 • Je hebt aantoonbaar uitgebreide kennis van FSM/BISL, ITIL/ISM, algemene kennis van ASL;
 • Je hebt kennis van veranderingskunde en het omgaan met weerstanden in organisaties;
 • Je wordt enthousiast bij het continu kunnen verbeteren van werkwijzen en wil hier meer en meer bezig zijn;
 • Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen in een dynamische omgeving;
 • Je hebt ervaring met procesmatig werken, ervaring met het invoeren/verbeteren van procesmatig werken;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en projectleiding;
 • Je hebt ervaring met het schrijven van beleid en implementatieplannen;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift).

 

Wij bieden jou

 • een prettige werksfeer met collega’s die je goed inwerken en voor je klaar staan;
 • een salaris van maximaal € 4682,- bruto per maand (FWG 60) op basis van een 36-urige werkweek en afhankelijk van je ervaring en opleiding (CAO Ziekenhuizen);
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de mogelijkheid deel te nemen aan een fiets-, fitness-  of ‘bring your own device’’-regeling.
 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding;
 • deelname aan carrièreportaal ‘Sterk in je Werk’, met onder meer ruim 100 gratis online trainingen van Goodhabitz, van persoonlijke groei en ontwikkeling tot ontwikkeling van vaardigheden (bijv. time management, Excel, Mindmappen, NLP en veel meer).
 • gelegenheid tot parkeren in naastgelegen parkeergarage.

 

Aangenaam!

Het St. Antonius Ziekenhuis is een topklinisch en vooruitstrevend ziekenhuis, dat gezien de technische en infrastructurele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, graag voorloopt in het gebruik van ICT. Om hier een belangrijke speler in te blijven is in het najaar van 2017 een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) geïmplementeerd. Een nieuw EPD/ZIS heeft een grote impact op de gehele organisatie en de dagelijkse werkzaamheden van veel medewerkers. Het is niet alleen de vervanging van een groot aantal ICT-systemen, maar een compleet herontwerp en een herijking van alle zorg- en zorg administratieve processen.
Met de implementatie van het EPD van Epic heeft het St. Antonius als topklinisch ziekenhuis de ambitie om voorop te lopen in kwalitatief hoogstaande en veilige zorg. Dat willen wij bereiken door de patiëntervaring centraal te stellen, een excellente ondersteuning van werkprocessen te realiseren ondersteund met vergaande eHealth toepassingen voor patiënten, verwijzers en ketenpartners.
 
De eenheid Informatiemanagement & ICT
De eenheid I&I werkt volgens het model van een ICT-regieorganisatie. Deze regiefunctie vraagt andere competenties van medewerkers dan in een traditionele ICT-beheersorganisatie. Bij de ICT-regieorganisatie ligt de focus op de keten tussen de vraagstelling vanuit de (zorg) eenheden en het aanbod aan oplossingen. Het is zaak deze op elkaar af te stemmen binnen de beleidskaders van de ziekenhuisorganisatie. De eenheid I&I bestaat uit de onderdelen Informatiemanagement, ICT Beheer, ICT Services, EPD Beheer & Ontwikkeling, BI en het CIO Office. Deze afdelingen hebben ieder hun eigen functie en zijn met elkaar verbonden op basis van verschillende ICT-functionaliteiten en procedures.
 
Afdelingsinformatie
Deze functie is onderdeel van het team stafmedewerkers binnen het CIO Office. Het CIO Office maakt onderdeel uit van de eenheid I&I dat primair het management ondersteunt op het gebied van beleid, proces, kwaliteit, veiligheid, communicatie, control, HR en projecten.
 

Contact

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Job de Jong, afdelingshoofd I&I CIO Office,  T 06 – 15181666. Hij vertelt je graag meer over de functie.
 
Solliciteren
Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden, hanteren we in deze procedure geen sluitingstermijn. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren
 
We vragen echter wel aan bedrijven/organisaties ons niet te benaderen, acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Plaatsingsdatum: 24-07-2020 14:44

Vacaturenummer: 57183

Mijn vacatures