Wetenschappelijke stage afdeling Psychiatrie & Psychologie, locatie Utrecht

Solliciteer

Voor een wo-student met affiniteit voor psychiatrie en psychologie hebben we een boeiende wetenschappelijke onderzoeksstage. Je gaat je verdiepen in het thema shared decision making bij depressiezorg en een tool ontwikkelen om behandelaren meer handvatten te bieden bij de verschillende behandelopties.
 

Wat ga je doen?

Op de (poli)klinische afdelingen psychiatrie van het St. Antoniusziekenhuis worden jaarlijks ongeveer 500 patiënten behandeld voor depressie. Depressie is een heterogene aandoening met veel verschillende verschijningsvormen. Zo kan een patiënt een vitale depressie hebben met een typisch sombere presentatie, maar er zijn ook patiënten met een geagiteerde en meer opgewonden beeld. Naast de verschillende presentaties van ziektebeelden is het behandelaanbod groot. Een duidelijke onderverdeling is: medicatie, therapie en neuromodulatie, maar daarbinnen zijn veel variaties en verschillende combinaties mogelijk.

Het begrip shared decision making krijgt steeds meer plek op de werkvloer en er is daarom steeds meer vraag naar praktische tools hiervoor. Bij shared decision making beslissen behandelaar en patiënt samen over de gewenste gezondheids- en behandeldoelen en over de behandelkeuzes om die doelen te bereiken. Het is hierbij belangrijk om alle wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over de verschillende behandelopties op een begrijpelijk manier te presenteren aan de patiënt. Een voorbeeld van een tool om het keuzeproces te ondersteunen is een ‘option grid’. In een tabel wordt daarmee duidelijk weergegeven welke behandeling welk type symptoom al dan niet kan verhelpen.

Wat ga je onderzoeken tijdens jouw stage?
In deze stage ga je je bezighouden met het bevorderen van shared decision making bij de depressiezorg in het St. Antonius ziekenhuis. Je gaat een tool ontwikkelen om behandelaren hierin verder te helpen, bijvoorbeeld een option grid voor de depressiebehandeling. In eerste instantie is deze toegespitst op het behandelaanbod binnen onze afdeling. Een option grid bouw je op door verschillende richtlijnen te lezen en literatuuronderzoek te doen naar concrete vragen vanuit het perspectief van de patiënt. De grid moet patiëntvriendelijk zijn waardoor je jouw wetenschappelijke antwoorden moet vertalen naar begrijpelijke conclusies.

Je houdt je onder meer bezig met (in overleg en afhankelijk van de eisen van je opleiding):

  • Bijwonen artsenoverdrachten
  • Bijwonen ECT-behandeling
  • Deelname ECT-overleg om effect terug te horen
  • Kennismaken met ECT-verpleegkundige om inzicht te krijgen in behandel(bij)effect
  • Overleg met policollega’s (psychiater, psycholoog, etc.) over wensen ten aanzien van shared decision making
  • Eventueel oprichten van patiëntpanel om te horen welke behandeleffect-vragen zij hebben
  • Opstellen van een grid door middel van literatuurstudie
  • Referaat van bevindingen
  • Verslag conform eisen geneeskundeopleiding

 

Jij brengt mee

Voor deze stage zoeken we een enthousiaste student(e) met affiniteit voor de psychiatrie en natuurlijk belangstelling voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt hierbij denken aan een student Geneeskunde, maar ook studenten Psychologie, Master of Advanced Nursing Practice (MANP) of aanverwante studies worden aangemoedigd te solliciteren.
 

Wij bieden jou

Een mooie kans om kennis te maken met onderzoek en om op jouw cv te zetten.
Voor deze stage geldt geen financiële vergoeding.
De duur van je stage en de startdatum bepalen we in overleg met jou.
 

Aangenaam!

Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We zijn niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen we ook graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker.

Jouw onderzoeksafdeling
Tijdens deze wetenschappelijke stage doe je onderzoek op de afdeling Psychiatrie & Psychologie op onze locatie in Utrecht.
 

Contact

Voor meer informatie over deze wetenschappelijke stage kun je contact opnemen met Loes Vegter, (AIOS psychiatrie), l.vegter@antoniusziekenhuis.nl of Nicky Klaasen, (projectleider) n.klaasen@antoniusziekenhuis.nl.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze wetenschappelijke stage, dan ontvangen wij graag een korte motivatie en je cv ter attentie van Nicky Klaasen via de solliciteerbutton.
 

Plaatsingsdatum: 19-02-2021 11:41

Vacaturenummer: 61563

Mijn vacatures