WO Stageopdracht Value-Based Healthcare, 36 uur p/w | Nieuwegein

Solliciteer

Voor de Raad van Bestuur van St. Antonius Ziekenhuis hebben wij per direct een afstudeeropdracht of stageopdracht voor een student Bedrijfskunde, Geneeskunde of Beleid en innovatie in de zorg.
 

Wat ga je doen?

In het meerjarenbeleidsplan is de doelstelling opgenomen dat patiënten binnen enkele jaren de kwaliteit van zorgverlening in het St. Antonius Ziekenhuis zelf goed kunnen beoordelen en op basis hiervan een keuze kunnen maken voor de behandeling. Hiervoor vinden in het ziekenhuis diverse projecten plaats gericht op het inzichtelijk maken en verbeteren van uitkomsten van zorgverlening.
 
Er is mogelijkheid tot een grote diversiteit in stage-opdrachten. Voorbeelden zijn:
 

 • Definiëren en analyseren van uitkomsten van zorg. Er is veel data beschikbaar binnen het ziekenhuis ten aanzien van uitkomsten van zorgverlening. Om te komen tot waardevolle inzichten moeten gedetailleerde data-analyses plaatsvinden in afstemming met betrokken artsen en epidemiologen.
 • Opzetten en begeleiden van verbeterteams. Er wordt binnen 11 verschillende multidisciplinaire verbeterteams rondom specifieke aandoeningen (waaronder prostaatkanker, blaaskanker, obesitas, etc.) frequent gesproken over de verbeterinitiatieven gericht op continue verbetering van uitkomsten. Een stage opdracht kan zich richten op de vormgeving, begeleiding en doorontwikkeling van deze multidisciplinaire teams in het ziekenhuis.
 • Communicatie over uitkomsten. Het St. Antonius heeft inmiddels voor veel aandoeningen gegevens beschikbaar over patiënt-relevante uitkomsten. Tot nu toe worden die voornamelijk voor intern gebruik ingezet (kwaliteitscyclus). Het ziekenhuis heeft de ambitie om hier in toenemende mate de informatie ook in te zetten om patiënten te informeren over kwaliteit van zorg. Recent is een project gestart om uitkomsten ook via de website te communiceren. De wijze van communicatie kan de focus vormen van een stage-opdracht.
 • Planning & Controlcyclus. De inzichten op uitkomsten worden ingezet binnen de Planning & Controlcyclus van het ziekenhuis, o.a. via kwaliteitsdashboards.
 • Op dit moment wordt relatief weinig tijd besteed aan het bespreken van uitkomsten van zorg en mogelijkheden voor verbetering (t.o.v. bijvoorbeeld financiën en HR). Welke uitkomsten gerapporteerd worden op welke niveaus binnen het ziekenhuis en hoe hierover wordt gerapporteerd is continu in ontwikkeling. Een stage kan zich richten op de mogelijkheden voor de doorontwikkeling van VBHC binnen de overleg- en rapportagestructuur van het ziekenhuis.
 • Governance. Een belangrijke vraag voor het St. Antonius voor de komende jaren is de vraag hoe de multidisciplinaire verbeterteams zich verhouden tot de staande organisatiestructuur. Welke governance en welk mandaat is nodig om de verbeterteams zo optimaal mogelijk te laten functioneren? Is hiervoor een wijziging in organisatiestructuur nodig? Met de verbeterteams is een stap gemaakt richting integrated practice units, zoals Michael Porter adviseert. Is het nodig om daadwerkelijk IPUs in te voeren? Een stage-opdracht kan helpen om hier keuzes in te maken.
 • Evaluatie van VBHC. Het St. Antonius heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de implementatie van value-based healthcare. Een stage-opdracht kan zich richten op een evaluatie van de stand van zaken om te onderzoeken en met de buitenwereld te delen wat wel en wat niet heeft gewerkt en wat onze uitdagingen voor de komende jaren zijn.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het actief meedraaien in het projectteam binnen je stage, waarbij je thesis zich in overleg zal richten op een duidelijk afgebakend onderdeel rondom value-based healthcare in het St. Antonius (ook afhankelijk van de duur van de stage). Afhankelijk van het onderwerp zal je meedraaien in de onderzoeksgroep van het VBHC-team en/of in de projectgroep.
 

Jij brengt mee

 • Je zit in het derde of vierde jaar van je studie geneeskunde of in je MSc fase van Public Health of een gerelateerde studie op de grensvlak tussen beleid, management en de zorg; 
 • Affiniteit met de zorg;
 • Communicatief vaardig;
 • Team player;
 • In staat om zelfstandig te werken;
 • Gedreven;
 • Initiatiefrijk;
 • Communicatief vaardig.

Aangenaam!

Werken in het St. Antonius Ziekenhuis betekent werken in een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland waar, naast de beste patiëntenzorg, innovatie en onderzoek centraal staan.  Wij bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker. Onze ruim 6.000 betrokken medewerkers zitten zich dagelijks in om onze missie ’samen zorgen voor kwaliteit van leven’ waar te maken.

De afdeling
Je komt te werken binnen het value-based healthcare team. Dit team bestaat uit projectleiders, data-analisten, onderzoekers en de medisch manager van de afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording, promovendi op het gebied van VBHC en senior onderzoekers/adviseurs van de Raad van Bestuur.
 
Over value-based healthcare
Binnen value-based healthcare wordt het verhogen van patiëntwaarde de belangrijkste doelstelling van een ziekenhuis genoemd: zo goed mogelijke resultaten van behandeling tegen acceptabele kosten. De resultaten worden gemeten met uitkomstindicatoren, zoals overleving, kwaliteit van leven, complicaties, en lange-termijn effecten van behandeling.
De aandacht voor value-based healthcare heeft tot nog toe duidelijke vruchten afgeworpen. St. Antonius is mede-oprichter van diverse projecten om de kwaliteit van zorg te verbeteren aan de hand van uitkomstindicatoren. Koplopers zijn de landelijke projecten Zorg voor Verbetering (Santeon ziekenhuizen) voor diverse oncologische aandoeningen en de NHR/Meetbaar Beter binnen de hartzorg. De eerste voorbeelden zijn ook beschikbaar dat dit daadwerkelijk leidt tot betere patiëntenzorg, zoals binnen de hartzorg in het St. Antonius een afname van wondinfecties (1,5% naar 0,8%) en de afname van chirurgische reëxploraties (5,3% naar 3,4%). Naast deze twee projecten loopt intern groot aantal andere initiatieven voor aandoeningen om uitkomsten te meten, waaronder pulmonale sarcoïdose, obesitas en blaascarcinoom.
 

Contact

De stageplek is per direct beschikbaar voor tenminste een periode van zes maanden en bij voorkeur fulltime (36 uur per week). Voor stages binnen het St. Antonius kunnen wij geen stagevergoeding bieden.
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Paul van der Nat, Senior Adviseur ziekenhuis, T 06 - 12 18 19 99.
 
Direct solliciteren
Je kunt direct solliciteren via de ‘solliciteerbutton’.
 

Plaatsingsdatum: 19-11-2019 09:56

Vacaturenummer: 52004

Mijn vacatures