Value Based Healthcare

Value Based Healthcare (VBHC) gaat over het continu verbeteren van de zorg. Dit doen we door onze zorgresultaten te meten en te vergelijken. Denk daarbij aan zaken die voor een patiënt van belang zijn, zoals de tijd tussen diagnose en behandeling, kwaliteit van leven, eventuele complicaties, hersteltijd en pijn.

 

“In 2012 zijn we hiermee begonnen. In een klein team. Simpelweg door het meten van behandelresultaten. Heel bewust hebben we er destijds voor gekozen om er niet meteen het label Value Based Healthcare aan te hangen,” aldus Paul van de Nat, senior adviseur en kartrekker op dit gebied. “Het ademt dan toch meteen een sfeer van management consulting en dat was precies wat we niet wilden. Het moest gaan over het verbeteren van de patiëntenzorg. Inmiddels is de term Value Based Healthcare veel meer ingeburgerd geraakt en zijn wij het ook zo gaan noemen.”

Patiënt centraal

Hoe en waarmee kunnen we de patiënt het beste helpen? Dat is de centrale vraag die we bij Value Based Healthcare dus vooropstellen. Hierbij kijken wij niet alleen naar de medische behandeling, maar naar het hele zorgtraject. Van het moment van diagnose tot de nabehandeling. Dit doen we met een team van 15 medewerkers, allemaal vanuit ons eigen specialisme. Van data-analisten tot onderzoekers en van beleidsmedewerkers tot medisch specialisten. Samen zijn we in staat om de zorg voor onze patiënten in een nieuw daglicht te plaatsen en concrete verbetertrajecten te starten.

Pionierswerk

Inmiddels zijn er binnen het St. Antonius 12 VBHC-teams actief. Deze teams verrichten pionierswerk door gegevens te verzamelen die niet eerder op deze manier verzameld en vergeleken zijn. Zo geven deze onderzoeken niet alleen inzicht in de effectiviteit van bepaalde behandelmethodes, maar ook in de kwaliteit van leven van de patiënt. Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek naar de resultaten van een dialysebehandeling bij patiënten ouder dan 70 jaar. Hierin viel op dat bij patiënten boven de 80 jaar een conservatieve behandeling hetzelfde effect op de levensverwachting heeft als dialyse. Voor deze patiënten kan de veel minder belastende conservatieve behandeling dus een goed alternatief zijn voor de zware dialysebehandeling.

Samenwerken

Paul van der Nat: “Het unieke aan Value Based Healthcare is dat het ieders functie in het ziekenhuis raakt. Het gaat over concrete behandelmethodes, maar ook over de kosten en zelfs over ICT. Want hoe verzamel en analyseer je al die data? Ook heb je andere vergelijkbare ziekenhuizen, teams en uitkomsten nodig om te weten of je het als ziekenhuis of arts goed of minder goed doet. Daarom werkt het St. Antonius nauw samen met de andere 6 Santeon-ziekenhuizen. Door bij elkaar ‘in de keuken te kijken’ leren we van elkaar en kunnen we onszelf en de zorg blijven verbeteren.”

Koploper

Het St. Antonius loopt voorop als het gaat om het inzetten van de Value Based Healthcare-methode. Werken bij het St. Antonius betekent daarom werken aan een betere gezondheidszorg. In een open en innovatieve werkomgeving met collega’s die net als jij blij worden van tevreden patiënten. Mensen die dankzij ons kunnen rekenen op de best mogelijke zorg. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Film ‘De best mogelijke uitkomst’

We hebben er een filmpje over gemaakt:

Mijn vacatures