De  Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

Als verpleegkundige wil je de beste kwaliteit van zorg bieden aan je patiënten. Wat dat precies inhoudt en hoe we dat als ziekenhuis het beste kunnen realiseren, weet jij als verpleegkundige zelf het best. Jij bent immers degene die het verpleegkundig vak uitoefent. Jij weet wat patiënten nodig hebben, hoe processen beter kunnen en welke innovaties ons vak vooruithelpen. Daarom is het zo belangrijk dat de stem van jou en je collega’s gehoord wordt als het gaat om zorginhoudelijke en beleidsmatige beslissingen. Voor die zeggenschap maakt de VAR zich sterk.

 

De VAR in het St. Antonius

De VAR van het St. Antonius bestaat uit een groep van 12 enthousiaste verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, team- en afdelingshoofden. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming van verpleegkundig beleid, geven gevraagd en ongevraagd advies en organiseren bijeenkomsten gericht op het vergroten van verpleegkundig leiderschap. Zo verwezenlijken zij de professionalisering van ons vak en van onze beroepsgroep, zodat verpleegkundigen leiderschap en eigenaarschap tonen.

Een brug tussen praktijk en beleid

De afgelopen jaren heeft de VAR zich binnen het St. Antonius onder leiding van Elke van Beek enorm ontwikkeld. Inmiddels heeft Annette van Duijn het stokje van het voorzitterschap overgenomen.

“Vanuit het idee dat de verpleegkundig professional zelf het beste weet hoe je kwalitatief hoogwaardige zorg levert, hebben we een brug weten te slaan tussen praktijk en beleid. Dat heeft ervoor gezorgd dat we als beroepsgroep veel meer zeggenschap hebben gekregen en gesprekspartner zijn voor verschillende partijen. Zo hebben we een actieve rol bij het opstellen van het strategisch beleid en spreken we regelmatig met de Raad van Bestuur. Voor de ruim 1.800 verpleegkundigen die in ons ziekenhuis werkzaam zijn, is dit een belangrijke ontwikkeling in de professionalisering van het vak en de betrokkenheid bij besluitvorming.”

Aandachtsgebieden en activiteiten

De VAR houdt zich bezig met het creëren van een professionele werkomgeving waarbij kwaliteit van zorg voorop staat en waar verpleegkundigen maximale zeggenschap en eigenaarschap hebben over hun vak. Dit werkt door op alle niveaus binnen het ziekenhuis.

“Onze focus ligt daarbij op de relatie met onze achterban, de relatie met alle belanghebbenden in het ziekenhuis en de invloed op het zorgbeleid. Ook houden we ons bezig met de ontwikkeling van ons vak door kennis te delen en leiderschap te stimuleren. Niet vanuit een ivoren toren, maar juist vanuit de praktijk. Zo hebben we een actieve klankbordgroep van zo’n 170 verpleegkundigen die we regelmatig om input vragen over de meest uiteenlopende kwesties. Van de meest uitgevoerde oneigenlijke taken tot het jaarverslag van ons ziekenhuis. Dit alles met als doel dat patiënten en hun naasten in ons ziekenhuis de beste verpleegkundige zorg krijgen.”

 

 

 

 

Mijn vacatures